Quotes by Ichigo

Article thumbnail
“ Anh có biết tại sao anh trai lại sinh ra trước không...? Đó là để bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình. “
-Ichigo-

Anh có biết tại sao anh trai lại sinh ra trước không...? Đó là để bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình.

Introducing The Ichigo