QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi."

- Walter Scott -

Top 100 nổi bật

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC