Thư viện những câu nói hay- Status chất

"I have insecurities, of course, but I don't hang out with anyone who points them out to me."

- Adele -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới