QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"Người kiếm cớ, tin vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh!"

- Khuyết danh -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC