QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"“The strongest hearts have the most scars!” - Trái tim mạnh mẽ nhất là trái tim có nhiều vết sẹo nhất."

- Joker -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC