QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"Tuổi không đáng sợ bằng sự khô cằn của con người bên trong. Tuổi là mặt cấu tạo sinh học cơ bản của con người, còn tâm hồn mới là tuổi thật sự. Nếu em là người đàn ông mạnh mẽ, em sẽ lớn hơn người phụ nữ của em dù cô ấy có hơn tuổi em."

- Trấn Thành -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC