Thư viện những câu nói hay- Status chất

"I am a slow walker, but I never walk back."

- Abraham Lincoln -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới