QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc."

- Khuyết danh -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC