QC

Thư viện những câu nói hay- Status chất

"Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm."

- Frank Moore Colby -

Top 100 nổi bật

Tác giả trong ngày

Những danh ngôn mới

Bài viết mới

QC