Dù cho cuộc sống sau này có bộn bề và...

NỔI BẬT

Những câu nói hay nhất về Tình yêu

Những câu nói hay nhất về Tình yêu

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Những câu nói hay nhất về Thanh xuân

Những câu nói hay nhất về Thanh xuân

Thanh xuân rốt cuộc là gì? Thanh xuân là thua thì thua. Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước. Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi