Sách là người bạn tốt nhất của tuổi già, đồng...

NỔI BẬT

Những câu nói hay nhất về Sách

Những câu nói hay nhất về Sách

Ngôi nhà không có sách là ngôi nhà nghèo nàn, thậm chí dù sàn nhà được trải toàn thảm đẹp và trên tường dán giấy trải tường và treo tranh quý giá.

Những câu nói hay nhất về Thanh xuân

Những câu nói hay nhất về Thanh xuân

Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả.